Steunpunt Arbeidszaken - De Vaststellingsovereenkomst - VSO
Eerste Hulp Bij Ontslag - De VSO-check - Advies & hulp

ONZE HULP AAN U

Een einde van een arbeidsrelatie (kortweg: ontslag) kan op diverse manieren invulling gegeven worden. Te denken valt aan:

 1. Het “automatisch” eindigen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van een jaar op de afgesproken einddatum;
 2. Het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd;
 3. Het ontslag nemen omdat een andere baan elders is aanvaard.


Maar ook aan:

 1. Ontslag op staande voet (geven of nemen).
 2. Een ontslagvergunningprocedure via UWV AJD (voorheen het UWV WERKbedrijf).
 3. Een ontbindingsuitspraak door de rechter.


Echter, het is ook mogelijk om zonder rechter, zonder UWV AJD gezamenlijk in goed overleg uit elkaar te gaan. Dit kan via een zogenoemde "Vaststellingsovereenkomst"/VSO, oftewel via een beëindiging met wederzijds goedvinden/BWG. In het Engels wordt de Vaststellingsovereenkomst overigens meestal aangeduid als Final Settlement of Final Agreement.

Dit is echter geen appeltje/eitje.

Zeker niet als er ziekte of een bepaalde tijd arbeidscontract om de hoek komt kijken.

En geregeld wordt er ook nog (helaas maar waar) tijdsdruk gelegd op het akkoord gaan met een voorgelegde concept Vaststellingsovereenkomst/VSO. Dit komt met name voor als het einde van een kalendermaand nadert: "werknemer, gelieve binnen deze week of zelfs binnen een dag je handtekening voor akkoord te zetten". 

Een slechte planning van de werkgever levert echter geen snelle tekenplicht voor de werknemer op.

Teken niets zonder eerst juridische hulp te hebben ingewonnen want anders kan een ontslag uitdraaien op veel ellende waaronder uitkeringsproblemen. Steunpunt Arbeidszaken kan u deze hulp bieden. Ook in de laatste paar dagen van een kalendermaand. De maand april 2023 is zo'n vervelende dead-line maand, waarbij de laatste dagen van de maand in het weekeind vallen. Ook kunnen nationale of erkende Christelijke feestdagen maken dat er maar weinig echte werkdagen aan het einde van de maand aanwezig zijn.

Aarzel dus niet om spoedig na ontvangst van het vertrekaanbod contact met Steunpunt Arbeidszaken op te nemen, ook niet als de laatste kalenderdagen, de 28/29-ste (februari) of de 30-ste of 31-ste van een maand in het weekeind liggen. Neem voordat het weekeind begint of in het weekeind zelf gewoon al contact op. Blijf niet een aantal dagen in de zenuwen en onzekerheid zitten!.

Sowieso is het noodzakelijk om, als er al een gezamenlijke vertrekregeling komt, deze gezamenlijke vertrekafspraak SCHRIFTELIJK vast te leggen in de schriftelijke EN gezamenlijk voor akkoord te ondertekenen Vaststellingsovereenkomst/VSO.

In de Vaststellingsovereenkomst/VSO worden normaal allerlei zaken vastgelegd naast uiteraard wie “de partijen” zijn, en wat de ontslagreden is. Te denken is aan onder andere heldere afspraken over:

 1. de einddatum van de arbeidsovereenkomst;
 2. of er een ontslagvergoeding is (de wettelijke transitievergoeding geldt officieel niet automatisch bij gezamenlijke vertrekafspraken);
 3. of er nog gewerkt wordt tijdens de noodzakelijke opzegtermijn of dat er (on)betaalde vrijstelling van de werkzaamheden plaatsvindt;
 4. het verstrekken van een gespecificeerde eindafrekening van het loontegoed, het vakantiegeld, het vakantiedagensaldo, en van de eventuele 13de maand, winstdelingsregelingen/bonussen etc.
 5. of er een getuigschrift komt.


Te veel aandachtspunten/zaken om hier op te sommen, hetgeen het overeenkomen van een VSO tot maatwerk en geen sinecure maakt, want de werknemer moet natuurlijk in het algemeen ook zijn WW-recht zo veel als mogelijk veilig kunnen stellen.

Aarzel dus niet om Steunpunt Arbeidszaken tijdig! in te schakelen voor het opstellen en/of verder helpen invullen van een Vaststellingsovereenkomst/VSO.

Houd hierbij in het achterhoofd dat via een Sociaal Plan of een (concept) werkgeversaanbod tot het beeindigen van een dienstverband vaak geregeld wordt (of kan worden) dat de werknemer zijn rechtshulp/advieskosten (dus ook die van Steunpunt Arbeidszaken) door de werkgever vergoed kan krijgen.

NB. Indien de Vaststellingsovereenkomst/VSO goed is overeengekomen en aan bepaalde minimale eisen voldoet, is het mogelijk om na het ontslag een WW-uitkering te verkrijgen. Het is een misverstand dat bij het akkoord gaan met een Vaststellingsovereenkomst/VSO de werknemer per definitie geen WW-uitkering zou kunnen krijgen.

NB. Indien de werkgever het/uw "slapende dienstverband" tijdens uw langdurige arbeidsongeschiktheid van minstens 2 jaar, niet wil beëindigen zonder opgaaf van een geldige reden, en dat misschien zelfs ondanks de uitspraak van de Hoge Raad van 8 november 2019 (zie uitspraak van de maand december 2019), kan Steunpunt Arbeidszaken u bijstaan om uw werkgever tot andere gedachten te brengen.

NB. Indien de werkgever het/uw "slapende dienstverband" tijdens uw langdurige arbeidsongeschiktheid van minstens 2 jaar, juist wel wil gaan beëindigen, en dat misschien zelfs mede naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad van 8 november 2019 (zie uitspraak van de maand december 2019), kan Steunpunt Arbeidszaken u bijstaan om met uw werkgever tot een goede invulling van de vertrekafspraken/VSO te komen.  

Aarzel niet om Steunpunt Arbeidszaken in te schakelen:

 • Tel. 06-42027045 / Hans van Dongen
 • E-mail: havado@hotmail.nl 
 • Uiteraard is het eventueel mogelijk om via Microsoft Teams een persoonlijker contactmoment te hebben dan alleen contact via de e-mail of telefoon.