Steunpunt Arbeidszaken - De Vaststellingsovereenkomst - VSO
Eerste Hulp Bij Ontslag - De VSO-check - Advies & hulp

WELKOM BIJ STEUNPUNT ARBEIDSZAKEN / SAZ

Steunpunt Arbeidszaken, kortweg SAZ, kan u bijstaan in een moeilijke situatie. Namelijk in de situatie dat ontslag dreigt. En wel in het bijzonder als uw werkgever u een ontslagvoorstel wil gaan doen, of als uw werkgever u al op papier een voorstel heeft gedaan om in gezamenlijk overleg uit elkaar te gaan. 

Steunpunt Arbeidszaken kan u bijstaan als u een zogenoemde Vaststellingsovereenkomst/VSO (of in het Engels Final Settlement of Final Agreement) voorgelegd krijgt, of al heeft gekregen.

Steunpunt Arbeidszaken wil u dan graag bijstaan. Of het nu gaat om een reorganisatie (al dan niet voorzien van een Sociaal Plan), of om een individuele ontslagsituatie op grond van verschil van inzicht, disfunctioneren, een verstoorde arbeidsrelatie of om langdurige arbeidsongeschiktheid, u kunt van onze ontslagrechtshulp gebruik maken. 

Steunpunt Arbeidszaken zal dit dan zo veel als mogelijk doen in normale en begrijpelijke taal. En dus niet met bijvoorbeeld de ingewikkelde wettelijke termen waarmee de "Vaststellingsovereenkomst/VSO" in de wet wordt omschreven (zie hiervoor in het kadertje hiernaast de wettekst van artikel 7: 900 BW).

Steunpunt Arbeidszaken wil u juist behoeden voor onduidelijke, onvolledige, incorrecte tot zelfs foute ontslagafspraken. En Steunpunt Arbeidszaken wil u beschermen tegen (de gevolgen en gevaren van) ingewikkelde wettelijke termen en kleine lettertjes.

Steunpunt Arbeidszaken kan u advies geven over uw concept Vaststellingsovereenkomst/VSO en u helpen in het overleg met uw werkgever daarover. Met ons advies en onze hulp haalt u 37 jaar ervaring met het arbeidsrecht in huis. En de werkgever is meestal bereid tot het vergoeden van onze rechtshulp aan u.

Aarzel dus niet om contact met ons op te nemen. 

Blijf niet dagenlang aanhikken tegen een lap tekst met een -tig aantal moeilijk leesbare of zelfs onbegrijpelijke artikelen waarmee uw ontslag zou moeten worden geregeld, en waar u uw handtekening onder zou moeten gaan zetten. Roep onze hulp in. U staat er dan niet alleen voor. Wij helpen u graag tijdens deze ingrijpende periode:

  • Steunpunt Arbeidszaken
  • T.a.v. Hans van Dongen
  • Postbus 38
  • 3450 AA VLEUTEN   (gemeente Utrecht)